Als het gaat om schrijven voor kinderen, dan zijn er twee aannames waarvan het goed zou zijn als je ze zou vermijden.

1. Kinderen zijn bekend met metaforen waarvan de betekenis voor volwassenen duidelijk is.
2. Kinderen halen dezelfde betekenis uit de tekst die een volwassene uit de tekst haalt.

Hieronder bespreek ik waarom het belangrijk is om deze aannames te vermijden.

Metaforen
Vermijd het gebruik van metaforen of zorg ervoor dat de betekenis uit de context blijkt. In onderstaande voorbeelden kun je zien wat je kunt doen om een metafoor of gezegde duidelijker te maken voor kinderen. Ga er niet van uit dat kinderen de betekenis al kennen en weten wat je bedoelt.

Voorbeeld
De juf was de neuzen aan het tellen.
– De juf was het aantal kinderen aan het tellen.
– De juf was het aantal neuzen aan het tellen, wat betekent dat ze het aantal kinderen aan het tellen was.
– De kinderen staan in de rij. De juf controleert of iedereen er is. Ze is de neuzen aan het tellen.
– Betekenis ‘de neuzen tellen’: het aantal kinderen tellen.

Voorbeeld
Bert’s kamer is een varkensstal.
– Bert’s kamer is een bende.
– Bert’s kamer is een varkensstal. Het is er een vreselijke bende.
– Bert ruimt nooit zijn kamer op. Je moet over de troep heen stappen. Het is een varkensstal.
– Betekenis van ‘varkensstal’: rommelig, chaotisch.

Veronderstellingen
Doe geen veronderstellingen over hoe de exacte inhoud moet zijn. Hoe expliciet is jouw tekst? Met andere woorden, maak je veronderstellingen over de kennis en ervaring van kinderen? Heb je stappen overgeslagen in de inhoud die kinderen zelf moeten invullen? Als je niet expliciet bent is je tekst moeilijker te lezen. Wees duidelijk. Bepaal de inhoud door gesprekken te voeren met kinderen en niet door je eigen veronderstellingen of aannames.

“In Jong010 deden we jarenlang de aanname dat feesten altijd leuk zijn. We schreven dan bijvoorbeeld letterlijk in de tekst: ‘Het was heel leuk en gezellig op het buurtfeest.’ Tot we ons realiseerden: hebben we eigenlijk wel aan kinderen gevraagd of ze het leuk en gezellig vonden? Misschien zouden ze het feest zelf wel anders omschrijven. We schreven het omdat we vonden dat het zo hoorde, of omdat we dat zelf vonden.”
Angelique van Tilburg

Voorbeeld
De onderlijnde tekst in het onderstaande voorbeeld is een toevoeging van de auteur op basis van een veronderstelling. Dit is een aanname of de mening van de schrijver van de tekst, die niet voor alle kinderen hoeft te gelden.

Een zevenjarige jongen is op 22 september bij een ongeval om het leven gekomen. Op de plaats waar hij met zijn moeder en zusje wilde oversteken, deden de stoplichten het niet. Net toen ze met de fiets overstaken begonnen de auto’s ook te rijden. De jongen kwam onder een vrachtwagen terecht.

Het is heel eng als er een vreselijk ongeval gebeurt met iemand van jouw leeftijd in de stad waar je woont. Onderzoek toont aan dat dit niet vaak gebeurt. In de regio Rotterdam wonen 1,2 miljoen mensen. In 2013 waren er 6 ernstige ongevallen in Rotterdam waarbij een fietser betrokken was.

De volgende keer: een foto kan meer zeggen dan 1.000 woorden

———-
Denk Jong is hét bureau dat jou als bedrijf, organisatie of professional
inzicht geeft in hoe je succesvol kunt zijn op het gebied van:
• kindercommunicatie
• kindermarketing
• kinderparticipatie
• onderzoek onder kinderen
• teksten voor kinderen
• educatieve projecten voor kinderen
• media voor kinderen

Denk Jong legt je stap voor stap uit wat je moet doen om kinderen succesvol
te begrijpen, betrekken en bereiken.

Kijk op de pagina GRATIS voor tips, adviezen, richtlijnen en andere informatie voor als je doelgroep kinderen van 7 tot en met 12 jaar is.
———-

Groetjes!

Angelique van Tilburg
& Suzanne Huig

Comments are closed.