Na het schrijven en het vormgeven van de tekst ben je nog niet klaar. Het is belangrijk om altijd te blijven optimaliseren. Blijf constant feedback van de doelgroep vragen om je teksten voor kinderen steeds weer te verbeteren.

Individuele feedback vragen aan kinderen
Houd onderstaande punten in gedachten als je kinderen om feedback vraagt.

 1. Bedenk van tevoren wat je wilt weten
  Als je te open en zonder een duidelijke doelstelling iets gaat onderzoeken, is de kans groot dat de informatie die je krijgt niet bruikbaar is. Als je jezelf geen doel stelt, weet je ook niet waar je naartoe moet werken en waar je naar moet vragen. Kader af wat je wilt weten en stem daar de vragen en opdrachten op af.
 1. Weet hoe kinderen zich gedragen
  Als je weet hoe kinderen in elkaar zitten, hoe ze naar de wereld kijken en wat je uit het gedrag van kinderen allemaal kunt aflezen, dan is het makkelijker om feedback van kinderen te krijgen. Vraag je van tevoren af hoe kinderen je tekst gaan lezen: door wie, waar, wanneer, hoe en waarom? En kijk vervolgens tijdens de evaluatie of dit verwachte gedrag overeenkomt met het gedrag van de kinderen.
 1. Houd rekening met hoe kinderen reageren en met wat ze kunnen
  Verdiep je in wat de mijlpalen van een kind zijn op het gebied van vaardigheden en interesses. Dan kun je hier tijdens het evalueren en vervolgens tijdens het optimaliseren op inspelen.
 1. Laat kinderen een opdracht maken
  Bedenk een opdracht die tot resultaten leidt die je direct kunt gebruiken. Laat kinderen bijvoorbeeld voorbeelden maken of verzinnen.
 1. Observeer de feiten
  Bekijk vooral wat de kinderen doen, minder naar wat ze zeggen. Dit geeft de meest betrouwbare informatie.

Ik zie om me heen dat er door mensen die een tekst voor kinderen hebben geschreven, achteraf erg weinig testen onder de doelgroep. Waarom is dat zo? Houdt de tijd die het kost je tegen? Vrees je tegenvallende resultaten? Denk je al te weten wat kinderen willen?

Feedback vragen aan een groep kinderen
Een andere manier om feedback te krijgen van kinderen is door in een groep met de evaluatie aan de slag te gaan. Eigenlijk gelden hiervoor dezelfde dingen als bij de individuele feedback. Er is aanvullend een aantal aandachtspunten als het gaat om focusgroep onderzoek.

– Maak de groep niet groter dan zes tot acht kinderen
– Wissel gesprekken en activiteiten af
– Laat kinderen individueel evalueren
– Praat na de individuele evaluatie in de groep over de bevindingen
– Laat de creaties van de kinderen jouw rapport vormen
– Laat betrokkenen meekijken, eventueel in de vorm van opnames die je tijdens de sessie maakt
– Zorg ervoor dat het leeftijdsverschil tussen de kinderen in de groep niet meer dan twee jaar is
– Neem kinderen serieus!

Vragen die je de kinderen kunt stellen:
– Wat vind je interessant in deze tekst?
– Wat vind je saai in deze tekst?
– Wat denk je dat andere kinderen zullen zeggen over deze tekst?
– Wat vind je van het onderwerp van deze tekst?

———-
Denk Jong is hét bureau dat jou als bedrijf, organisatie of professional
inzicht geeft in hoe je succesvol kunt zijn op het gebied van:
• kindercommunicatie
• kindermarketing
• kinderparticipatie
• onderzoek onder kinderen
• teksten voor kinderen
• educatieve projecten voor kinderen
• media voor kinderen

Denk Jong legt je stap voor stap uit wat je moet doen om kinderen succesvol
te begrijpen, betrekken en bereiken.

Kijk op de pagina GRATIS voor tips, adviezen, richtlijnen en andere informatie voor als je doelgroep kinderen van 7 tot en met 12 jaar is.
———-

Groetjes!

Angelique van Tilburg
& Suzanne Huig

Comments are closed.