Voordat je voor kinderen een tekst gaat schrijven, moet je – logisch – eerst informatie verzamelen over het onderwerp waarover je schrijft. Informatie verzamelen doe je in 2 stappen.

7. Foto met citaat blog 7

Stap 1: je verzamelt algemene informatie en maakt een opsomming van de belangrijkste punten die volgens jou aan de orde moeten komen in je tekst.

Stap 2: je gaat onderzoeken of jouw belangrijkste punten ook echt de informatie bevatten die voor kinderen het leukst, meest aansprekend en belangrijkst is. Op basis van het contact met kinderen controleer je of de informatie die je over wilt brengen juist is voor de doelgroep. Houd in je achterhoofd hoe kinderen leren lezen en wat hun leesniveau en leesgedrag is. En dan kun je gaan schrijven.

Als je een tekst schrijft voor volwassenen, zal het vaak gebeuren dat je je tekst eerst wat langer schrijft dan eigenlijk de bedoeling is. Vervolgens ga je tijdens het redigeren onderdelen schrappen. Schrijvers verwijzen hiernaar met de Engelse uitdrukking “kill your darlings”, dus schrijf wat je aan het hart ligt en ga dan schrappen.

Als je voor kinderen schrijft, kun je beter omgekeerd te werk gaan. Schrijf eerst zo kort en bondig als je kunt en breidt dan, zo mogelijk en alleen als het nodig is, de tekst uit. In andere woorden “expand your darlings”. Dat klinkt toch een stuk beter!

Om zo te kunnen schrijven kun je beter niet te veel ingaan op details. Beperk je tot de basisinformatie. Bij elke zin die je opschrijft bedenk je: “Is deze informatie echt nodig om de boodschap over te brengen?”

“Op de redactie van Jong010 werken we voornamelijk met mensen die net zijn afgestudeerd en nog niet zo heel veel werkervaring hebben. Dat betekent dat de journalisten die artikelen schrijven nog geen ‘volwassen’ journalistieke stijl hebben. Of we werken met mensen die kunnen en durven loslaten, zodat ze hun stijl nog zonder al te veel moeite kunnen omzetten naar een journalistieke ‘kinderstijl’.”

Leren loslaten
Om voor kinderen te kunnen schrijven is het nodig om veel los te laten wat je over het schrijven van teksten hebt geleerd. Begin bij het begin. Makkelijker gezegd dan gedaan, denk je; en je hebt helemaal gelijk.

Hoe pak je het aan?
Hier volgt een lijstje van vragen die je jezelf elke keer dat je voor kinderen schrijft kunt stellen. Stel jezelf elke vraag van de lijst – pas toe wat je in de vorige blogs hebt gelezen – en pas daarna je tekst zo nodig aan. Je zult merken dat als je dit toepast, je veel makkelijker en beter de juiste snaar gaat raken bij kinderen.

Vragen om te stellen voor je begint

Wat is je doel?
Als je schrijft voor kinderen, kies dan één doel per tekst.

Wat is de centrale vraag die je wilt beantwoorden?
De centrale vraag heeft te maken met de informatie, kennis en ervaring die je met kinderen wilt delen.

Hoe bekend zijn kinderen met het onderwerp?
Ben je er zeker van dat jouw doelgroep kennis van en ervaringen met het onderwerp heeft ? Als dat niet zo is, hoe kun je er dan voor zorgen dat jouw tekst toch bij de belevingswereld van kinderen aansluit?

Selecteer je informatie op de juiste manier?
Durf de belangrijkste informatie te selecteren die nodig is om je doel te bereiken en om je centrale vraag te beantwoorden.

Vanuit welk gezichtspunt schrijf je?
Dit hangt nauw samen met het selecteren van informatie, maar richt zich op een meer specifieke vraag: heb je naar het onderwerp gekeken door de ogen van een kind? Wat zou een kind willen lezen?

Volgende keer: Structuur geheimen: denk terug aan je schooltijd

———-
Denk Jong is hét bureau dat jou als bedrijf, organisatie of professional
inzicht geeft in hoe je succesvol kunt zijn op het gebied van:
• kindercommunicatie
• kindermarketing
• kinderparticipatie
• onderzoek onder kinderen
• teksten voor kinderen
• educatieve projecten voor kinderen
• media voor kinderen

Denk Jong legt je stap voor stap uit wat je moet doen om kinderen succesvol
te begrijpen, betrekken en bereiken.

Kijk op de pagina GRATIS voor tips, adviezen, richtlijnen en andere informatie voor als je doelgroep kinderen van 7 tot en met 12 jaar is.
———-

Groetjes!

Angelique van Tilburg
& Suzanne Huig

Comments are closed.