Ik heb in de laatste blogs veel informatie gedeeld over het effectief schrijven voor kinderen. Geleidelijk wordt die informatie steeds gedetailleerder.

In deze blog neem ik je graag mee naar vroeger. Niet een week geleden, niet een maand geleden. Maar ik neem je mee naar je schooltijd. Ik wil je er aan herinneren dat teksten een basis moeten hebben die aansluit bij het niveau van de lezers.

8. Foto met citaat blog 8

Hoe gestructureerd is jouw tekst?

Volgt je tekst een logische denkwijze? Of dwaal je steeds af en zijn er onduidelijke verbanden tussen de verschillende elementen en het onderwerp van de tekst?

In een tekst voor volwassenen komt het vaak voor dat er even wordt afgedwaald of afgeweken van het onderwerp om er vervolgens weer bij terug te komen. Deze techniek kan er voor zorgen dat een volwassen lezer geïnteresseerd blijft. Voor een kind kunnen deze sprongen echter verwarrend zijn.

Houd daarom rekening met het volgende:

Groeperen: Groepeer informatie die bij elkaar hoort. Bijvoorbeeld chronologische volgorde van gebeurtenissen, feitelijke informatie, achtergrondinformatie, citaten van kinderen en opsommingen. Als deze informatie over verschillende delen van de tekst verspreid staat, wordt de samenhang onduidelijk.

Opbouwen: Bouw je tekst op met een duidelijk begin, midden en eind. Zorg dat de tekst bestaat uit een inleiding, een kern en een slot. Geef dit duidelijk aan door de tekst onder te verdelen in verschillende alinea’s. Controleer voor de zekerheid dat de inleiding en het slot op het elkaar aansluiten en vermijd onduidelijke en onnodige sprongen in de tijd.

Een tekst waarin verleden, heden en toekomst na elkaar komen, is chronologisch. Houd voor de opbouw van je tekst de volgorde aan waarin gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dit zorgt voor een duidelijke structuur. Het kan helpen om voordat je gaat schrijven een tijdlijn te maken voor jezelf. Als je tekst ook oproept tot actie, plaats dit oproepje dan aan het einde van de tekst of apart in een kader. De actie vindt plaats in de toekomst, dus hoort deze achteraan te staan.

Alinea’s: Gebruik alinea’s om de informatie stap voor stap over te brengen. Vooral bij langere teksten is het belangrijk om structuur aan te brengen en helderheid te creëren. Gebruik verbindingswoorden en verbindingszinnen tussen de verschillende alinea’s voor een natuurlijke overgang tussen tekstdelen.

Elke alinea zou een deel van de centrale vraag moeten beantwoorden. Als je bij het nalezen van je tekst ziet dat een alinea meer dan één vraag volledig of gedeeltelijk beantwoordt, maak deze dan simpeler of verdeel deze over meerdere alinea´s. Dit zal je ook helpen om alleen die informatie te selecteren die nodig is om de vraag te beantwoorden.

“Jong010 is fijn om te lezen door de manier waarop de artikelen zijn geschreven.”
Floor (10)

De volgende keer: woorden die verduidelijken en woorden die verwarren

———-
Denk Jong is hét bureau dat jou als bedrijf, organisatie of professional
inzicht geeft in hoe je succesvol kunt zijn op het gebied van:
• kindercommunicatie
• kindermarketing
• kinderparticipatie
• onderzoek onder kinderen
• teksten voor kinderen
• educatieve projecten voor kinderen
• media voor kinderen

Denk Jong legt je stap voor stap uit wat je moet doen om kinderen succesvol
te begrijpen, betrekken en bereiken.

Kijk op de pagina GRATIS voor tips, adviezen, richtlijnen en andere informatie voor als je doelgroep kinderen van 7 tot en met 12 jaar is.
———-

Groetjes!

Angelique van Tilburg
& Suzanne Huig

Comments are closed.