Probeer je altijd voor te stellen wat de aandacht trekt van de kinderen waarvoor je schrijft. Koppen en tussenkoppen waarin woorden voor komen die gerelateerd zijn aan ‘poep’, ‘plas’ en ‘verkering’, worden in Jong010 bijvoorbeeld het beste gelezen. Met dat soort dingen houden we rekening.

Als je op het punt staat om te beginnen met schrijven van een artikel, brochure of webtekst voor de doelgroep kinderen, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als het gaat om de keuze en het gebruik van woorden.

9. Foto met citaat blog 9

Het aantal woorden kan net zo belangrijk zijn als de woordkeuze. Is de tekst te lang, dan zullen veel kinderen afhaken. Is de tekst te kort, dan kan het dat de tekst te weinig informatie bevat om begrepen te worden.

Bij Jong010 werken we met artikelen van gemiddeld 200 woorden.
– Kop: meerdere woorden —gemiddeld 25 tekens.
– Inleiding: gemiddeld 35–50 woorden.
– Tussenkop: meerdere woorden—gemiddeld 15–20 tekens.
– Alinea: gemiddeld 35–50 woorden.
– Bijschrift bij afbeelding: gemiddeld 10–15 woorden.

Is de tekst geschreven in één tijd?
Schrijf je tekst volledig in de tegenwoordige tijd of volledig in de verleden tijd. Gebruik deze tijden niet door elkaar. Bouw de tekst zo op dat het logisch en duidelijk overkomt dat je één tijd gebruikt. Wees consistent.

Is de tekst opgebouwd uit korte zinnen?
Schrijf korte zinnen met een minimum van drie woorden en een maximum van acht tot tien woorden. Zorg ervoor dat de zinnen volledig zijn en grammaticaal correct zijn. Hak lange zinnen in stukjes en maak er meerdere korte zinnen van. Om meer afwisseling in de tekst te krijgen kun je de korte zinnen soms afwisselen met eenvoudige langere zinnen.

Is de tekst geschreven in de actieve vorm?
Schrijf alleen of zo veel mogelijk in de actieve vorm. De actieve vorm betekent dat het onderwerp van de zin de actie uitvoert die het werkwoord beschrijft. Of andersom bekeken, het lijdend voorwerp in de zin ondergaat de actie die het werkwoord uitvoert (Katten eten vis). De passieve vorm  betekent dat het onderwerp van de zin de actie van het werkwoord ondergaat (Vis wordt gegeten door katten).

Het gaat om de cijfers
Wees consequent in het schrijven van getallen. Gebruik onderstaande manieren om getallen te schrijven, deze is voor kinderen het meest duidelijk.
– Spel 1 als één, alle andere cijfers worden als cijfer geschreven
– Gebruik een punt na elk duizendtal, bijvoorbeeld 1.000 of 20.000
– Gebruik geen cijfers en letters in één woord, dus eerste, tweede, derde en niet 1ste, 2de, 3de
– Vanaf één miljoen gebruik je een combinatie van cijfers en letters: 10 miljoen en 34 miljard. Je kunt eventueel aanvullend in een apart tekstvak uitleggen hoeveel nullen een miljoen en een miljard tellen.
– Druk een geldwaarde uit met het valutateken en twee getallen achter de komma. Bijvoorbeeld: € 25,00 of € 0,50

Korter is niet altijd beter
Hoe veelgebruikt een afkorting ook is, ga er niet van uit dat kinderen de betekenis van afkortingen kennen. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen:
– Schrijf afkortingen voluit
– Bij een eerste vermelding schrijf je de afkorting voluit met de afkorting tussen haakjes ernaast. Zo leert het kind wat de afkorting betekent. Als de afkorting in de tekst nog een keer voorkomt, kun je alleen de afkorting gebruiken.
– Bouw de tekst zo op dat het niet nodig is om afkortingen te gebruiken
– Gebruik alleen de afkorting als die bekender is dan het woord of de woorden voluit. Bijvoorbeeld: Unicef is beter bekend dan United Nations International Children’s Emergency Fund of de Nederlandse benaming Kindernoodfonds van de Verenigde Naties

De volgende keer: Doe je aannames?

———-
Denk Jong is hét bureau dat jou als bedrijf, organisatie of professional
inzicht geeft in hoe je succesvol kunt zijn op het gebied van:
• kindercommunicatie
• kindermarketing
• kinderparticipatie
• onderzoek onder kinderen
• teksten voor kinderen
• educatieve projecten voor kinderen
• media voor kinderen

Denk Jong legt je stap voor stap uit wat je moet doen om kinderen succesvol
te begrijpen, betrekken en bereiken.

Kijk op de pagina GRATIS voor tips, adviezen, richtlijnen en andere informatie voor als je doelgroep kinderen van 7 tot en met 12 jaar is.
———-

Groetjes!

Angelique van Tilburg
& Suzanne Huig

Comments are closed.